Analoog aan de ´Golden Circle theorie´ van Simon Sinek, vandaag het laatste artikel in een reeks van drie. Na WAT en WAAROM, vandaag het HOE van woongemeenschap De Wereld. Hóe gaan we met elkaar samenleven, op welke manier? Nou, daar gaat ie…

We doen het zelf, tenzij…

We huren geen managers in. De intentie is om alles zelf te doen. Dat is goedkoper en leuker. Het vergroot niet alleen ieders betrokkenheid bij De Wereld. Maar je blijft ook leren en jezelf uitdagen, wat weer bijdraagt aan ‘betekenisvol leven’, één van de drijfveren van De Wereld. We doen het dus zelf, tenzij we echt geen alternatief hebben. Dan moeten we natuurlijk alsnog uitbesteden.

Persoonlijk ondernemerschap

Zelf doen betekent dat mensen nodig zijn met een talent, met kennis en ervaring, of op zijn minst met ambitie en enthousiasme. Of dat nou organisatorisch is, sociaal, of hands-on. Ieder mens heeft wel één of meerdere talenten. En dat is nodig want er zijn ongelooflijk veel taken uit te voeren. Die taken brengen we onder in zogenaamde kringen of clusters. Zoals daar zijn: projectmanagement, externe communicatie, ontwerp en inrichting, bouw, inkoop, financiën, juridische zaken, gemeenschapsvorming, enz. Leven in De Wereld is niet alleen maar vrijheid, blijheid. Er wordt van je verwacht dat je actief bent en onderneemt. Daar committeer je je aan. En dat is wederkerig, want het mooie is dat anderen weer iets voor jou terugdoen.

Zelfvoorzienend waar mogelijk

De Wereld wil zoveel als mogelijk in eigen behoeften voorzien. Dat begint al bij goede isolatie van het gebouw. Dan hoef je ‘s zomers minder te koelen en ’s winters minder te stoken. Zelf energie opwekken doen we via zonnepanelen. Voor de tuin en voor het doorspoelen van de wc´s gebruiken we regenwater. Met composteren voorzien we in organische mest voor de tuin. We verbouwen zoveel mogelijk eigen voedsel zoals groenten, fruit, kruiden. Je kunt ervoor kiezen om kippen te houden voor verse eieren. Je kunt leren om je zelf verbouwde voedsel voor langere tijd te bewaren, zodat je in de oogsttijd bijvoorbeeld niet wekenlang boontjes hoeft te eten. Kruiden kun je drogen. Je kunt zelf broden bakken, jams en chutneys maken. Of je kunt leren je eigen bloemen en planten te verwerken tot zeep, shampoo, lippenbalsem, tandpasta. Enfin, de lijst is oneindig.

Delen en Gezamenlijke inkoop

De Wereld wil een deelgemeenschap zijn. Dat betekent o.a. gezamenlijke inkoop op zoveel mogelijk gebieden. Dat gaat enerzijds om fysieke goederen, zoals de aanschaf van apparaten, van meubels, gereedschappen, maar ook beplanting voor de tuin, mobiliteit, hulpmiddelen, en natuurlijk de dagelijkse boodschappen. Anderzijds gaat het om de gezamenlijke inkoop van diensten. Dat zijn bijvoorbeeld verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen, IT voorzieningen, software, accountancy, schoonmaak, onderhoud, zorg, of fitnesslessen, yogalessen, massages, lezingen, muziek, enz.

Smart, veilig en beveiligd

De Wereld krijgt een eigen IT netwerk, waarop alle huishoudens zijn aangesloten, en waarop diverse diensten kunnen worden aangeboden. De security van het netwerk is een prioriteit. Maar ook de beveiliging van het pand en de appartementen is cruciaal. De Wereld moet een veilige plek zijn om te wonen. Dus is er cameratoezicht, en zijn alle appartementen aangesloten op een beveiligingssysteem. De gezondheid van de bewoners is belangrijk, dus krijgen alle appartementen een alarmknop. Een AED in de centrale hal spreekt voor zichzelf. Op het netwerk is ook een portal beschikbaar voor de financiële administratie. En elke ‘kring’ heeft z’n eigen digitale plekje waar actiepunten en besluiten worden opgeslagen, zodat niemand iets hoeft te missen.

Gemeenschapsvorming, sociale cohesie, ook met de buurt

De uitdaging is om een sterk sociaal netwerk te vormen en dat actief te onderhouden. Een netwerk met voldoende ruimte voor privacy en het individu, maar waarin ook naar elkaar wordt geluisterd, en iedereen voor elkaar klaarstaat. Samenleven is teamwork, en dat begint bij de eigen samenleving. Maar die staat niet op zichzelf. Die heeft buren, en maakt deel uit van een veel grotere kring: een wijk of een dorp. Om de gewenste sociale cohesie te bereiken staan allerlei middelen en activiteiten ter beschikking. Er zijn eindeloos events te organiseren, of spelletjesavonden, of sportieve uitdagingen, culturele activiteiten, maar ook activiteiten gericht op zingeving of zelfontplooiing, enz., enz.

Hergebruik, energieneutraal, ecologisch

Dit is misschien een open deur, dus ik beperk me tot een paar concrete voorbeelden. We willen De Wereld realiseren met zoveel mogelijk gebruikte bouwmaterialen. De gemeenschappelijke ruimtes worden ingericht met zoveel mogelijk gebruikte spullen. De Wereld bevordert het ruilen en delen van spullen. We willen zoveel mogelijk eigen elektriciteit opwekken. Met LED verlichting en bewegingssensoren besparen we energie. Regenwateropvang is bestemd voor hergebruik. We tuinieren volgens de principes van permacultuur, en kweken eigen groenten, fruit en kruiden, we zorgen voor inheemse bloemen en plantensoorten, en bevorderen de biodiversiteit. Sedumdaken zijn een serieuze optie. Overschotten kunnen worden weggegeven of verkocht.

Duurzaam

De Wereld wil duurzaam zijn. Duurzaam als concept, als samenleefvorm, maar vooral met een minimale ecologische footprint. Duurzaamheid en ecologie zijn echter nooit een doel op zichzelf, maar eigenlijk een randvoorwaarde. Een randvoorwaarde die in het hele concept verweven is, en die je in elk aspect van De Wereld tegenkomt. It’s a way of life! Het echte doel is: In een aangename omgeving, op een prettige en betekenisvolle manier met elkaar samenleven, en er voor elkaar zijn.

Interesse?

Wil jij ook plezierig ouder worden? Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen om samen onze toekomst te realiseren. Als je meer wilt weten of vrijblijvend wilt sparren, stuur dan een mail naar rjpotgiesser@outlook.com 

De twee andere artikelen in deze reeks van drie, waren: