Bij toeval kwam ik via Twitter het maaibeleid van de gemeente Zwolle tegen. Dat maakte me nieuwsgierig, en na het lezen kreeg ik ineens veel sympathie voor Zwolle en haar bestuurders. Niet alleen heeft Zwolle een beleid dat biodiversiteit bevordert, maar legt ze dat beleid ook nog eens helder uit aan haar bewoners. Dubbel goed!

Maaien in het broedseizoen

Zelf woon ik in Den Haag, dus ik dacht ik zal meteen eens even opzoeken hoe wij daar in de residentie mee omgaan. In mijn beleving is Den Haag immers een tamelijk vooruitstrevende stad. Maar dat viel nog niet mee. Op de site van de gemeente las ik om te beginnen een obligaat stukje tekst waar je werkelijk niets wijzer van wordt.

Verder zoekend stuitte ik op een artikel over veel dierlijke slachtoffers door maaien tijdens het broedseizoen. Ja, duh… Ik las dat de Partij voor de Dieren zich hard maakt voor minder maaien in de stad, waar brieven over gestuurd zijn, debatten over gevoerd. Ik las ook dat de subsidiepot van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland nu echt leeg is – door vroeger wanbeleid van die vermaledijde Henk Bleker – waardoor het juiste onderhoud niet meer kan worden gedaan aan de natuurgebieden die SBB in beheer heeft. Maar dat was het wel zo’n beetje.

Geen beleid voor slim maaien in de stad

Dat ik zoveel moeite moet doen om ook maar iets te kunnen vinden over de groene ambities van de Den Haag, geeft te denken. Juist in een grote stad, waar groen en biodiversiteit extra belangrijk zijn – al was het alleen maar om de temperaturen in de zomer niet te hoog te laten oplopen, en op andere momenten overtollig regenwater slim te kunnen verwerken. Er zal achter de schermen In Den Haag best gesproken worden over CO2, stikstof, biodiversiteit, groen in de stad, en een maaibeleid dat aansluiten bij wat de natuur op specifieke momenten nodig heeft. Maar van een samenhangend beleid lijkt geen sprake,. En van daadkracht nog minder.

Hallo, wakker worden!

Dat vind ik best wel ontluisterend, schokkend eigenlijk. Anno 2020 mag je toch wel een keer verwachten dat een stad werk maakt van leefbaarheid, en burgers inspireert dat voorbeeld te volgen. Want hoe lang moet ik nog vieze lucht inademen, bestuurders van Den Haag? Mijn kind groeit hier op nota bene. Wanneer volgen jullie dat mooie voorbeeld van Zwolle? Hoe ingewikkeld kan het zijn?

En dan bedoel ik ook transparant zijn, en communiceren met je burgers. Vertel ons hoe je ons belastinggeld besteedt! Waar geef je het aan uit, en wat levert ons dat op? En als het moeilijk is om transparant te communiceren, dan wil ik ook daar wel bij helpen.