Nu de WAT-vraag is beantwoord, volgt vandaag deel 2 in de trilogie: WAAROM woongemeenschap De Wereld. Waarom wil ik dit realiseren? Het antwoord is simpel, ik wil graag op een prettige manier ouder worden. En niet ergens eenzaam en alleen wegkwijnen in een appartementje. Ik wil het heft in eigen hand nemen en het prettig hebben, ook na mijn pensioenleeftijd. Hieronder volgen nog 6 andere redenen.

Creëren van je eigen ideale omgeving

Wat is er dan mooier dan je eigen ideale wereld vormgeven?! Met mensen waarbij je je fijn voelt, en in een omgeving waarin je je fijn voelt. Ik geloof in het regisseren van je eigen toekomst. Je kunt immers alles bereiken wat je wilt, als je maar focust. Natuurlijk weet ik wel dat ik niet ál mijn idealen ga verwezenlijken, maar ik wil er wel bij in de buurt komen. Zoiets van: “Shoot for the moon, even if you miss you´ll land among the stars!”. Dus op dit moment mik ik op de maan, zoals ik heb beschreven in deze trilogie (WAT, WAAROM, HOE). Maar naarmate meer medestanders aanhaken zul je compromissen moeten sluiten. Ieder mens heeft immers een ander beeld van zijn of haar toekomstige ideale omgeving. Ieder heeft zogezegd een eigen ‘Wereldbeeld’.

Zorgen voor elkaar

Met zorgen voor elkaar bedoel ik dat we naar elkaar omkijken, dat we voor elkaar klaarstaan, dat we elkaar ontlasten, dat we met elkaar delen, en dat we elkaar motiveren en stimuleren. Maar ook dat we elkaar mantelzorg kunnen verlenen als dat nodig is. Sociale verbondenheid is waar het hier om draait. Niemand hoeft alleen te zijn, en ook niet eenzaam.

Zorgen voor Zorg

Met de toenemende vergrijzing ontstaat ook een toenemende zorgvraag. Dat is geen nieuws. Ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen. De overheid gaat immers niet voor ons zorgen. Want zelfs al zou de overheid dat willen, dan is daar geen geld voor. We kunnen het dus maar beter zelf organiseren, en zelf de regie nemen. Samen kunnen we dat! Bovendien is het ook voor de samenleving efficiënt wanneer ouderen bij elkaar wonen.

De bedoeling is een omgeving te creëren waar we zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Ik wil bijvoorbeeld ruimte kunnen bieden aan ambulante 1e lijnszorg (huisarts, tandarts, fysio). Maar De Wereld wil ook voorbereid zijn op meer intensieve zorg. Misschien kan een permanente vorm van zorg worden ingekocht in ruil voor gratis woonruimte. Dat is wat ik wil onderzoeken.

Betekenisvol leven en wonen

De intentie van De Wereld is dat we zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk, betekenisvol kunnen leven en wonen. Maar wat is dat dan, hoor ik je denken? Betekenisvol betekent voor ieder mens iets anders. Voor mij betekent het bijvoorbeeld: een doel hebben, ertoe doen, van toegevoegde waarde zijn, het fijn hebben. Maar ook bijdragen aan de samenleving en relaties hebben met andere mensen. Dat is wat ik er zelf onder versta. Maar vul dat vooral voor jezelf in!

Samenleven met gelijkgestemden

Een ander motto van De Wereld is: gelijkgestemd en toch jezelf zijn! Ook dat is weer zo persoonlijk. Voor mij zit gelijkgestemd in gedeelde waarden en normen. En het hebben van overeenkomstige interesses of opvattingen. In elk geval daar waar het de pijlers van De Wereld betreft. Gemiddeld genomen vind je dat waarschijnlijk het meest bij mensen van om en nabij je eigen generatie. Maar dat is zeker geen absolute waarheid. Wel is het van belang dat we het eens zijn over de uitgangspunten van De Wereld. Daar committeer je je aan.

In harmonie met de natuur

Duurzaam leven en wonen is een onderwerp dat ik eruit wil lichten. Dat doe ik omdat ik geloof dat het leven op aarde zoals we dat kennen serieus bedreigd wordt. Dan is het dus belangrijk om je footprint zo klein mogelijk te laten zijn, én om zoveel mogelijk te herstellen van wat kapot is gegaan, denk aan biodiversiteit. Ik vind het belangrijk om daarin een voorbeeld te zijn voor anderen. ‘De Wereld’ wil in harmonie met de natuur zijn.

Interesse?

Wil jij ook plezierig ouder worden? Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen om samen onze toekomst te realiseren. Als je meer wilt weten of vrijblijvend wilt sparren, stuur dan een mail naar rjpotgiesser@outlook.com